W stylu (dowolnym) element postbox ma ustawiony atrybut overflow:hidden, co powoduje, że wyświetlany w hover myszką nad nickiem/avatarem użytkownika na forum dymek z danymi ukrywa się pod belką tytułu.

Moglibyście to poprawić?

--
Hello world! Thanks for creating me. I'll keep an eye on your stuff. Love, Gary.