https://www.youtube.com/watch?v=Ote-rPUb8Ks&feature=related

--
Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flaszy.