Rekrutowano ich w obozach jenieckich, które po agresji Niemiec na ZSRR wypełniły się radzieckimi żołnierzami. Część przechodziła na stronę nieprzyjaciela z bronią w ręku. Sowieccy ochotnicy stali się ważnym elementem nazistowskiej machiny wojennej. Ilu ich walczyło o boku Niemców i dlaczego tak wielu?

Kiedy latem 1941 roku Niemcy uderzyły na Związek Radziecki, dowództwo Wehrmachtu zakładało (i to według optymistycznego scenariusza) wzięcie kilkudziesięciu tysięcy jeńców. Rzeczywistość przeszła jednak najśmielsze oczekiwania nazistowskiej generalicji.

Do przełomu 1941 i 1942 roku do niemieckiej niewoli trafiło aż 3,2 miliona sowieckich żołnierzy. Ponad 2 mln z nich zmarło niestety na skutek koszmarnych warunków bytowych w obozach. Niemieckie władze przynajmniej początkowo nie do końca zdawały sobie sprawę, jak cennymi zasobami dysponują.

Hilfswillige

Pierwsi sowieccy jeńcy trafili do formacji pomocniczych niemieckiej armii już jesienią 1941 roku. Od określenia Hilfswillige, czyli dosłownie „chętny do pomocy” nazywano ich hiwisami. Służyli jako ordynansi, kierowcy, strażnicy, magazynierzy lub zwykli robotnicy fizyczni. Tak jednego z nich wspomina niemiecki artylerzysta Gottlob Herbert Bidermann w swoich wspomnieniach zatytułowanych „W śmiertelnym boju”:

W naszej kompanii mieliśmy Aleksa, byłego sowieckiego żołnierza z Kaukazu, który w czasie walki został wzięty do niewoli przez jeden z naszych pododdziałów. Nigdy nie trafił do obozu jenieckiego, lecz został zatrudniony do opieki nad końmi i pomocy w kuchni. Do ostatnich dni wojny pozostał wiernym i niezłomnym pomocnikiem naszych służb zaopatrzeniowych. (...)

Dokończenie:
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/07/06/ilu-rosjan-sluzylo-hitlerowi/#4

--