MURZYNI WYPOWIADAJĄ BIAŁYM WOJNĘ

»New-York-Herald« donosi, że na wielkiem zgromadzeniu Murzynów w Nowym Yorku manifestowało 6 000 Murzynów przeciwko białym, grożąc otwartą walką. Jeden z mówców oświadczył, że 4 400 000 Murzynów podniesie broń i rozpocznie walkę ras.

PRZEMYSŁ NAFTOWY W GALICYI.

Towarzystwo naftowe »Galicya« przeszło w ręce kapitalistów angielskich.
— W Borysławiu przebywa hr. Mongau, który z polecenia banków francuskich skupuje z przemysłu naftowego wszystko, co jest do nabycia. Z powodu podniesienia się cen za naftę, produkcya w okręgu borystawsko-tustanowieckim znacznie wzrosła. Właśnie w tej okolicy Anglicy stali się panami przemysłu naftowego. O ile akcye znajdują się w rękach ludzi krajowych, są to żydzi. Kapitał rzeczywiście polski w tych przedsiębiorstwach jest nader nikły.

Głos Śląski, 11-11-1919

IMPERTYNENCKI KONDUKTOR.

W pociągu nr. 125 pomiędzy Krakowem a Tarnowem w dniu 8 b. m. konduktor Rusin, w sposób grubiański chciał usunął pasażera, który z powodu natłoku z biletem II klasy zajął miejsce w pustym przedziale I klasy. Po tysiącznych importynencyach i obelżywych uwagach konduktor ów zmusił pasażera do udania się do urzędu ruchu w Tarnowie, gdzie pasażerowi przyznano racyę.

Skargi na ordynarne postępowanie służby kolejowe otrzymujemy często. Czy dyrekcya nie ma sposobu aby uwolnić nas od hajdamaków ruskich, którzy postępowaniem swem rzucają cień na dobre imię polskiego kolejarza?

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-11-1919

100lattemu.pl

--