LADY ASTOR KANDYDATKĄ NA POSŁA.

Pisma londyńskie donoszą z Plymount, że żona lorda Astora, który zestal parem, kandyduje jako poseł z okręgu swego męża.

Lady Astor niejednokrotnie zabierała głos na łamach pism londyńskich, zwalczając panoszące się w najwyższych sferach angielskiej arystokracyi wyuzdanie w modzie współczesnej, której tyranii damy angielskie poddają się z upodobaniem, pokazując się w teatrze i na balach napół ubrane wzorem Paryżanek.

Lady Astor protestowała również niejednokrotnie przeciw skandalicznym tańcom, które z music-hall'ów teatrzyków Variete przeniosły się do salonów i najwybitniejszych sal balowych, szerząc zgorszenie i obniżając smak estetyczny w sferach obowiązanych świecić innym warstwom społecznym przykładem taktu i dobrego smaku.

PAPIEŻ PRZECIW OBECNEJ MODZIE KOBIECEJ.

Podczas przyjęcia delegacyi pierwszego kongresu katolickiego związku niewiast w konsystoryalnej sali, papież Benedykt XV miał krótką przemowę. Zaznaczył on zwłaszcza potrzebę stawienia wszelkimi środkami oporu nieprzyzwoitej modzie. I wyraził nadzieję, że wszystkie kobiety chrześcijańskie zjednoczą się w związek, przeciwstawiający się szerzeniu i złowrogiej demoralizującej modzie obecnej.

MÓWIĄCY FILM.

Sztokholmski „Nya Daglight Allehanda” donosi, że inżynier Sven Berglun wynalazł mówiący film, opierając swój wynalazek na eksperymencie fotografii dźwięków i jej utrwaleniu na wstążce. filmowej. W rozmowie z korespondentem „Dagens Nyheter inżynier Berglun stwierdził, że problem mówiącego filmu uwaga przez siebie za definitywnie rozwiązany. Największą trudnością do pokonania było połączenie kinematografu z fonografem, harmonia między dźwiękiem a obrazem.

Twórca tego sensacyjnego wynalazku zademonstrował kilka mówiących filmów, między którymi widzowie słyszeli wyraźnie kroki człowieka, który na obrazie wchodzi do pokoju. Towarzystwo akcyjne dla którego wynalazca wykonał eksperymenty z mówiącymi filmami, wypłaciło mu milion szwedzkich koron.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-11-1919

100lattemu.pl

--