DZISIAJ OGŁOSZĄ PRUSACY SAMORZĄD ODRĘBNEJ REPUBLIKI GÓRNOŚLĄSKIEJ.

Nowa próba oderwania tego obszaru od Polski.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 10 wrzenia. (C) Pisma berlińskie przynoszą dzisiaj inspirowane artykuły i doniesienia o rzekomo zamierzonem

nowem powstaniu polskiem na Górnym Śląsku.

Wedle tych informacyi Polacy dążą przez wywołanie ruchu zbrojnego do przyspieszenia terminu plebiscytu, a tym „zamachom" polskim postanowił rząd pruski położyć kres w ten sposób, że

dzisiejsze posiedzenie konstytuanty pruskiej ogłosi samorząd Górnego śląska jako odrębnej Rzeczpospolitej.

* * *

Stoimy zatem wobec nowych powikłali na Górnym Śląsku i nowej próby zamieszania opinii publicznej.

TRAGICZNA ŚMIERĆ STUDENTA GIMN. W TATRACH.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Zakopane, 9 września.

(t) Nigdy tyle ofiar nie pochłonęły jeszcze Tatry, jak w roku obecnym. Wypadki śmiertelne, złamania nóg i rąk, są prawie codziennymi wydarzeniami. - Wczorajszy dzień przyniósł znowu nowy tragiczny wypadek.

Uczeń VI klasy tut. gimnazyum realnego. Tadeusz Kuhn wyprawił się ze swym kolegą w Tatry na krótką wycieczkę. Pod wieczór powracał ów kolega sam, prawie obłąkany z przerażenia i rozpaczy, podając, że towarzysz jego nie żyje: Na Orlej Perci, dokąd się wyprawili poślizgnęła mu się noga i spadł z kilkudziesięciometrowego zbocza, rozbijając sobie głowę w strzępy.

Nieszczęśliwy turysta, był to młodzieniec o niezwykłej inteligencyi i charakterze. Jeden z najlepszych uczniów zakładu odznaczał się nawet znacznym umysłem wynalazczym. Ponieważ ojciec jego. inżynier od dziesięciu lat pozbawiony wzroku, niezdolny był do pracy, zmarły, wzór dobrego syna przyczyniał się lekcyami do utrzymania rodziny.

To też rozpacz nieszczęśliwych rodziców, którzy stracili swe jedyne dziecko i żywiciela jest wprost bezgraniczna.

DOPUSZCZENIE KOBIET DO STUDYÓW PRAWNICZYCH.

Z Pragi telefonują:
Ministerstwo Oświaty dopuściło do studyów na fakultetach prawniczych kobiety.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-09-1919

100lattemu.pl

--