KRWAWE ZABURZENIA W HAMBURGU.

„Wiener Allg. Zeitung” donosi, że w ostatnich dniach przyszło w Hamburgu do poważnych niepokoi. Tłum demonstrował i domagał się wydania broni. W kilku stronach miasta przyszło do walk, w czasie których strzelano z karabinów maszynowych. Po obu stronach jest wiele zabitych i rannych.

KOPALNIE REŃSKO-WESTFALSKIE „NA ŚMIERĆ ZASTRAJKOWANE.”

Pisma niemieckie przynoszą wiadomości o katastrofalnem położeniu w zagłębiu górniczem reńsko-westfalskiem, a to wskutek stale odnawiających się strajków. I tak kopalnie tow. akc. w Bohum musiały ogłosić konkurs, ponieważ zostały „na śmierć zastrajkowane.” Warsztaty w Blankenbergu poniosły tak wielkie straty, że sprawa zawieszenia ruchu znajduje się na porządku dziennym najbliższego walnego zgromadzenia.

W BUDAPESZCIE RZĄD SKONFISKOWAŁ KOSZTOWNOŚCI ZA TRZY MILJARDY.

Z Budapesztu donoszą, że zarządzona przez rząd konfiskata kosztowności wydała w Budapeszcie bardzo obfite wyniki.

Wartość skonfiskowanych precjozów wynosi trzy miljardy koron.

Ziemia Lubelska, 24-04-1919

ZAGŁĘBIE SAARY.

O sposobie załatwienia sprawy zagłębia Saary donosi jeszcze „ Journal des Debats", że w okresie 15 lat, podczas którego zagłębie to z miastem Saarbrucken jako stolicą będzie pozostawało pod zarządem Ligi narodów, ludność tego obszaru nie będzie zobowiązana do żadnych świadczeń, nawet wojskowych na rzecz któregokolwiek państwa, a po upływie lat 15 przez plebiscyt rozstrzygnie kwestyę swej przynależności państwowej.

NĘDZA W WIEDNIU.

Z Londynu donoszę: Generał Smufs, wysłany, jak wiadomo, przez koalicyę do Budapesztu w charakterze pojednawczym, nie osiągnąwszy tam zamierzonego celu, przybył do Wiednia i donosi stamtąd, że pod względem aprowizacyjnym stan byłej stolicy Austryi jest wprost straszny i da się porównać tylko z nędzą, panującą we Lwowie.

Dziennik Śląski, 24-04-1919

100lattemu.pl

--