PIECZEŃ WIELORYBIA W LONDYNIE.

Jak donosi „Ilustr. London News” w ostatnich dniach do ujścia Tamizy dostał się żywy wieloryb i wylądował koło mostu Battersea, gdzie go znaleziono na pół żywego. O wypadku tym zawiadomiono muzeum przyrodnicze i na skutek jego zarządzeń wieloryba zabito, a mięso jego w ilości pół tony rozdzielono między najwybitniejsze osobistości Londynu.
Podobno smakowała znakomicie świeża pieczeń z wieloryba.

HISZPAŃSKA CHOROBA WE WŁOSZECH.

Z Włoch donoszą, że niezbadana dotychczas choroba, jaka grasowała niedawno w Hiszpanji, obecnie epidemicznie szerzy się po całym kraju. Tysiące wypadków stwierdzono w Rzymie, Turynie i Medjolanie.

Ziemia Lubelska, 13-07-1918

CHOROBA HISZPAŃSKA W SZWAJCARJI.

Berno, 11. VII. (WTB.) Według doniesienia biura prasowego sztabu armii zaszło dotąd w armii szwajcarskiej 6800 wypadków choroby hiszpańskiej. Przeważająca część wypadków przypada na nieżyt zakaźny. Aż do 9. lipca zaszło 24 wypadków śmierci, w tem lekarz i 2 sanitariusze. Z pomiędzy ludności cywilnej zmarło kilka osób. Między 150 internowanymi Anglikami zaszło 8 wypadków śmierci.

CAR ŻYJE.

Kopenhaga, 11. VII. (WTB.) »Berl. Tidend”. donosi z Sztokholmu:
Pewien kupiec szwedzki, który w tych dniach wrócił z Permu, donosi, że car jest jeszcze przy życiu i że pogłoska o jego zamordowaniu powstała prawdopodobnie stąd, że rzucono bombę na dom cara.

Kurjer Poznański, 13-07-1918

100lattemu.pl

--