NA ULICACH MOSKWY ROZGORZAŁY WALKI.

Moskwa. (BK) Lewicowo-socyalni rewolucyoniści przyznali się do zamordowania hr. Mirbacha. Ich przedstawiciele zamknięci w teatrze zostali uwięziemi.

W mieście na różnych punktach roztaczały walki kontrrewolucyonistów przeciw bolszewikom.
Walki te, jak się zdaje, mają przebieg korzystny dla bolszewików.

Wszyscy członkowie poselstwa niemieckiego i inni reprezentanci władz niemieckich są nietknięci.

Frankfurt. (BK) „Frankf. Ztg." dowiaduje się z Berlina, że według najnowszych depesz, które tam przyszły nocą z Moskwy, obydwaj mordercy hr. Mirbacha schronili się do budynku, obsadzonego przez ententofilskich socyalrewolucyonistów i bronionego przez nich karabinami maszynowymi.

Zamordowanie posła miało być sygnałem do wielkiej ruchawki socyalnorewolucyjnych zwolenników koalicyi. W Moskwie odbyły się z nimi walki. O szczegółach, rozmiarach i wyniku walk dotąd nie wiadomo.

NIE GRAJ W KARTY!

Wczoraj wieczorem ofiarą hazardu karcianego padł 44-letni żołnierz Majer Fingerhut, którego zirytowany partner kopnął w brzuch tak nieszczęśliwie, iż odniósł ciężką ranę. Fingerhutowi pierwszej pomocy udzielił lekarz Pogotowia Ratunkowego.

EPIDEMIA HISZPAŃSKA

poczęła grasować w Poznaniu. Zapadło na nią już wiele osób.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-07-1918

KULT CAROSŁAWIA.

„Głos Kijowa” donosi: W Samarze nastąpiło ponowne odsłonięcie pomnika Aleksandra III-go. W uroczystości brały udział tłumy ludzi. Gmachy rządowe, oraz bankowe udekorowane były flagami o barwach narodowych.

Ziemia Lubelska, 09-07-1918

100lattemu.pl

--