LUCJAN RYDEL

Twórca „Zaczarowanego koła”, znany poeta i dramaturg Lucjan Rydel zmarł w 50 roku życia d. 7 b. m. w Bronowicach. Urodził się on w r. 1868 w Krakowie, jako syn znanego profesora okulistyki na uniwersytecie Jagiellońskim. Szkoły średnie i uniwersytet ukończył w rodzinnym Krakowie. Później był czynny jako profesor literatury polskiej na Kursach im. Baranowskiego i sprawował urząd archiwisty w bibljotece Jagiellońskiej.

Rydel przyjmował czynny udział w walce o nowe hasła „Młodej Polski”. W twórczości swojej jednak hołdował tradycyjnym zdobyczom kulturalnym formalizmu artystycznego. Wydał w r. 1898 swoje kunsztowne „Poezje”, w roku 1899 otrzymał pierwszą nagrodę na konkursie im. Paderewskiego za baśń dramatyczną p. t. „Zaczarowane koło”. Z dzieł jego teatralnych dużym powodzeniem cieszyła się jego trylogja p. t. „Ostatni z Jagiellonów”.

Rydel znakomicie przełożył część „Iljady” i ożywił tchnieniem swojej intuicji przygodę p. t. „Ferenike i Pajsidoros”.

Przedwczesna śmierć Rydla czyni dotkliwą stratę literaturze polskiej.

Część jego pamięci!

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 13-04-1918

ELBLĄG. WIELKIEJ NIESPODZIANKI

doczekała się tu żona piekarza W., który jako żołnierz przy zdobywaniu Grodna miał poledz. Wkrótce potem otrzymała pozostałe po mężu przedmioty, jak zegarek, pieniądze itp., a nawet opisano jej miejsce, gdzie spoczywają zwłoki męża. Stroskana kobieta ta zwiedziwszy grób męża swego, po powrocie do domu, nie chcąc cierpieć nędzy z czworgiem drobnych dziatek, zajęta się kupiectwem i w tym celu otworzyła skład.
Zapoznawszy się później z pewnym podróżującym kupcem z sąsiedztwa, postanowiła po raz drugi wyjść zamąż. Ślub miał się odbyć na wielkanoc. Krótko przedtem otrzymała pocztówke z Warszawy, na której mniemanie zmarły, jej maż donosi, że był w niewoli rosyjskiej niebawem przybędzie do domu. Rozczarowanie było ztąd wielkie, ale zapowiedziane wesele odbyć się nie mogło!...

Dziennik Śląski, 16-04-1918

ŚLUBY CYWILNE W ROSJI.

W Rosji w najbliższym czasie wprowadzone będą śluby cywilne. Dzieci nieprawe otrzymają pełne prawa. Śluby kościelne nie będą zakazane.

Nowa Gazeta, 16-04-1918

100lattemu.pl

--