STATYSTYKA OFIAR WOJNY ŚWIATOWEJ.

„Zuricher Morgenzeitung" donosi, że według tabeli, opracowanej przez kopenhagskie Tow. badań socyalnych skutków wojny, wojna światowa wydała dotychczas: 4,600.000 zabitych, 11,200.000 rannych i 3,400.000 inwalidów. Podczas wojen napoleońskich dziennic padało ofiarą 235 osób, podczas wojny niemiecko-francuskiej w roku 1870-1871 — 875, a podczas wojny rosyjsko-japońskiej — 292 osoby, wojna obecna natomiast powoduje dziennie w rannych i zabitych 6.336 ofiar.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-01-1917


https://100lattemu.pl/aktualnosci/ze-swiata/25811-przeglad-wypadkow-wszechswiatowych-za-rok-1917-ilustracje

https://100lattemu.pl/

--