NOWY WŁADYKA W AZJI.

Opodal Władywostoku pojawił się na czele kilku tysięcy kałmuków i kirgizów, oraz ochotników, rekrutujących się z najrozmaitszych żywiołów — nowy wódz Dampij Dzacyn. Wysłał on do wszystkich państw azjatyckich, jak niemniej do władz rosyjskich swoje „hramoty", w której uwiadamia, że naruszenie jego „władzy zwierzchniczej", jako króla Kobdo i Uranchaju będzie karane.

W odezwie swej oświadczył, że jest wcieleniem ducha sławnych władców i wnukiem Annosyny—I pod miastem religijnem gromadzi ciemne masy, ślepo w niego wierzące. Manifest jego cieszy się wielkim uznaniem wśród kałmuków.

„Król kałmucki" został w roku 1914 aresztowany przez władze rosyjskie za organizację powstania i przesiedział za kratą do roku 1917. W pierwszych dniach rewolucji został uwolniony z więzienia.

KRWAWA BITWA MIĘDZY SINNFEINISTAMI A POLICJĄ ANGIELSKĄ W DUBLINIE.

W niedzielę w nocy przyszło w Dublinie do krwawych rozruchów sinnfeinistów. Tłum zaatakował koszary policji angielskiej w miejscowości Corth i rozpoczął ogień przy pomocy karabinów maszynowych.

Wywiązała się 4 godzinna krwawa bitwa. Mury koszar wysadzono w powietrze, poczem powstańcy wzięli do niewoli załogę. Po obu stronach było mnóstwo zabitych i rannych.

POZNAŃ MA AFERĘ BENZYNOWO-GUMOWĄ.

W Poznaniu aresztowano podporucznika Swiniarskiego z dowództwa frontu wielkopolskiego i zastępcę jego sierżanta Maciejewskiego pod zarzutem malwersacji na szkodę państwa polskiego przez sprzedawanie opon samochodowych i benzyny.

Ziemia Lubelska, 08-01-1920

100lattemu.pl


--