ZACIĘTE WALKI Z UKRAIŃCAMI W GALICYI WSCHODNIEJ.

Gwałtowne ataki Ukraińców na Rawę Ruską i Chyrów. — Zajęcie Kamionki i Starej Wsi. — Felsztyn w rękach Ukraińców.

(Doniesienie Polskiej Agencyi Telegraficznej).

Warszawa, 2 grudnia.

Komunikat sztabu generalnego z 1 b. m.:

Na Wołyniu położenie bez zmiany.

W Gaiicyi wschodniej toczą się zacięte walki.

Rawę Ruską atakowali Ukraińcy w dniu 29 listopada wieczorem i dnia 30 z. m. rano przeważającemi siłami. Kilkakrotne ataki odparto, zadając nieprzyjacielowi wielkie straty, przy własnych stratach niezbyt wielkich.

Grupa majora Wieczorkiewicza zajęła Kamionką i Starą Wieś (7 klm. na południe od Rawy Ruskiej).

Grupa pułkownika Tokarzewskiego odrzuciła po zaciętej walce batalion ukraiński, mający artyleryę z Dawidowa na Stare Sioło. Wzięto jeńców i 4 karabiny maszynowe.

Walki z przeważającemi siłami ukraińskiemi toczą się w okolicy Chyrowa. Grupa pułkownika Swobody, (którą kieruje w zastępstwie chorego dowódcy Gielecki), walczy w ciężkich warunkach przeciw przeważającej sile Ukraińców. Prócz oddziałów regularnych działają po stronie ukraińskiej bandy hajdamackie liczące po kilkaset ludzi, zaopatrzone w artylerye i karabiny maszynowe. Wobec przeważających sił oddziały nasze opuściły Felsztyn. Atak ukraiński na Chyrów po krwawej walce odparto.

Szef sztabu generalnego.

Za zgodność: Nienieraski, podpułkownik.


Z NIEDZIELI.

Zima, ta siostrzyca twardej niedoli wojennej, rozgościła się już u nas na dobre. Śnieg grubą warstwą obielił ulice, dachy i drzewa. Przepięknie wyglądają w tej śnieżnej szacie planty, gdzie drzewa i krzewy okryły się dużą okiścią śniegu. Przez cały wczorajszy dzień śnieg prószył prawie bez przerwy.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-12-1918

100lattemu.pl

--