1
przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę

Ta strona z dumą korzysta z serwerów Joe Monster.org