O co chodzi?
10

My Heart WIll Go On - Recorder By Candle Light by Matt Mulholland

Oglądaj i oceniaj pierwszy. Głosuj OK lub BYŁ - wiadomo kiedy, NIE NADAJE SIĘ jeśli materiał nie zasługuje na bycie na JM, NASTĘPNY - przejdź dalej bez oceniania.