< > wszystkie blogi

Dane zastane

Ciekawostki ilościowe w oparciu o dane zastane

Policzmy się, czyli jak dużo ludzi mieszka w Polsce

20 kwietnia 2020
Tak jak w tytule, zapraszam was do lektury mojego artykuł, w kórym znajdziecie informacje na temat tego, ile ludzi mieszka w Polsce i jaki procent stanowią kobiety, ile zarabiamy czy ile mamy dzieci. Oto garść informacji, których nigdy nie byliście ciekawi i sami o nie nie zapytali.

Zacznijmy od liczenia – jeden, dwa, trzy… 38,411,418 – tyle wynosi aktualna liczba ludności w Polsce według danych GUS z 2018 roku! Skoro mamy punkt wyjścia, czas na kilka ciekawostek z tym związanych. Okazuje się, że 52 procent z tego stanowią kobiety, a 48 mężczyźni – na każde 100 mężczyzn przypada średnio 107 kobiet i ta cyfra (liczba kobiet na 100 mężczyzn) to współczynnik feminizacji.. Największa różnica między ilością kobiet a mężczyzn widoczna jest wśród osób w wieku większym niż 75 lat, co widać poniższej piramidzie wieku i płci.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak widać na załączonym obrazku, najliczniejszą kategorię wiekową stanowią osoby w przedziale wiekowym 55-69 lat i jest to efekt powojennego wyżu demograficznego - pokolenie baby boomers. Kolejną bardzo liczną grupę osób stanowią te w wieku od 30 do 49 lat, a wynika to z faktu, że jest to pokolenie będące echem powojennego wyżu. Obecnie piramida wieku u podstawy jest zdecydowanie węższa i wskazuje na to, że liczba ludności się zmniejsza. Potwierdza to fakt, że przyrost naturalny w naszym kraju (czym on jest przeczytacie TU) jest ujemny i wynosi –1.86. Taka wartość przyrostu naturalnego oznacza, że więcej ludzi w naszym kraju umiera niż się rodzi, co w przyszłości będzie katastrofalne w skutkach choćby dla systemu emerytalnego w takim kształcie, w jakim funkcjonuje on obecnie. Skoro jesteśmy już przy dzieciach, wspomnę jeszcze, że zgodnie z raportem CBOS z 2019 roku, większość Polaków (55%) ma jedno lub dwoje dzieci. Liczba potomstwa zwiększa się wraz z wiekiem, a 99% osób w wieku 18-24 lata nie ma żadnego dziecka. Więcej na ten temat możecie przeczytać w raporcie CBOS dostępnym w źródłach.

A propos ludności, przejdźmy do kolejnej kwestii, jaką jest miejsce zamieszkania Polaków. Okazuje się, że większość naszych rodaków mieszka w miastach. Współczynnik urbanizacji w Polsce (czyli procentowy udział ludności miejskiej w ludności w ogóle) wynosi 60%. Czy jest on wysoki? Na tle Europy wypadamy pod tym względem mizernie, ponieważ jego średnia to 74%. Warto wspomnieć, że jest on niższy niż choćby u naszych wschodnich sąsiadów – Ukrainy (tam wynosi 69%), nie wspominając o Niemcach (77%) czy Francji (80%). Jeżeli już mówimy o ludności miejskiej, to w miastach mieszka więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 32% i 28% ogólnej populacji), a na wsiach proporcje te są równe. Jako ciekawostkę dodam fakt, że zgodnie z komunikatem z badań GUS z 2016 roku, najwięcej ludności miejskiej mieszka w dużych miastach powyżej 100,000 ludności (46.8%), a najmniej w małych poniżej 20,000 mieszkańców (21.6%). Swoją drogą, największy współczynnik urbanizacji mamy w województwie śląskim, tam też jest największa gęstość zaludnienia (368 osób na 1km2).


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W temacie ludności, bardzo ciekawe wydały mi się dwa kolejne obszary – wykształcenia i zarobków.
Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię i to, co najbardziej istotne – najbardziej popularnym typem wykształcenia w Polsce jest średnie. Zgodnie z danymi EUROSTAT z 2017 roku, 62.2% osób w wieku 25-64 lata ma w naszym kraju wykształcenie średnie (w tym bez matury), z czego 67.5% stanowią mężczyźni, a 56.9% kobiety. Proporcje kobiet do mężczyzn zmieniają się gdy spojrzymy na wykształcenie wyższe (na poziomie przynajmniej licencjackim lub inżynierskim) i takie ma 35.3% kobiet oraz 24.5% mężczyzn, a ogółem wykształceniem wyższym może się pochwalić 29.9 osób w podanym wyżej przedziale wiekowym. Bardzo ciekawą infografikę w tym temacie znajdziecie pod tym adresem https://stat.gov.pl/kobiety-i-mezczyzni-w-europie/bloc-2a.html?lang=pl

Z poziomem wykształcenia wiążą się oczywiście zarobki i teraz kilka słów o nich. Zgodniez informacjami dostępnymi w serwisie wynagrodzenia.pl mediana wynagrodzeń dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim to 4927 zł, podczas gdy dla osób ze średnim lub pomaturalnym to 3630 zł brutto, a mediana ogólna według danych GUS to 4381 zł brutto/miesiąc. Skoro jesteśmy w temacie zarobków, to średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4500 zł brutto, a najwięcej zarabiają mieszkańcy województwa mazowieckiego, ponieważ tam przeciętna płaca to 5889 zł brutto miesięcznie. Na tym przykładzie widzimy wadę miary jaką jest średnia, ponieważ wyniki skrajne mogą ją znacząco zawyżyć i tak jest w tym przypadku. Na poniższym wykresie prezentuję dane dotyczące przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń dla poszczególnych województw. Zwróćcie uwagę, jak znacznie spada średnia dla województwa mazowieckiego gdy „wyjmiemy” ze statystyk Warszawę – spada ona o 1500 zł (sic!). Jako kolejną ciekawostkę dodam wam, że prawie połowa (47.9%) Polaków ocenia swoją sytuację materialną jako przeciętną, a 44% bardzo dobrą lub raczej dobrą. Last but not least – większość osób aktywnych zawodowo pracuje w miastach (60%) niż na wsi (40%), a co za tym idzie tam też jest więcej bezrobotnych (62%).


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Było o liczbie ludności, o miastach i wsiach, o dzieciach, o zarobkach… Pozostając poniekąd w tym ostatnim temacie, rzućmy okiem również na wydatki.. Bazując na podstawie danych GUS, suma przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę w gospodarstwie domowym wynosi 2298 zł (sic!), a biorąc pod uwagę, że przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym to 2.6, otrzymujemy kwotę niecałych 6000 zł miesięcznie jeżeli chodzi o w wydatki gospodarstwa domowego. Opierając się o raport KRD, liczba miesięcznych rachunków, których opłacanie zadeklarowało więcej niż 50% respondentów wynosi 9, a suma wszystkich, które mogłoby ponieść jedno gospodarstwo domowe wynosi 15! A propos wydatków, zgodnie z informacjami dostępnymi w GUS, 49% przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę w gospodarstwach domowych stanowią te na towary i usługi konsumpcyjne. Drugą pod tym względem kategorią są te na żywność i napoje bezalkoholowe (13%) – dla kontrastu napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe stanowią w skali kraju 3% przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę w gospodarstwie domowym. Na zakończenie - zgodnie z danymi dostępnymi w raporcie KRD, ponad 70% Polaków uważa, że koszty życia w naszym kraju są wysokie lub bardzo wysokie. Jeżeli chodzi o miesięczne opłaty, to najmniej wynoszą one w miastach do 100,000 mieszkańców, więcej na wsiach, a najwięcej w miastach o liczbie ludności wyższej niż 500,000 osób.

To tyle w tym temacie. W ramach podsumowania spójrzmy na profil Polaka, który wyłania się gdy skorzystamy z powyższych danych. Jest to osoba w wieku produkcyjnym (najpewniej ma 42-43 lata) i bardziej prawdopodobne, że jest kobietą niż mężczyzną. Mieszka raczej w mieście i to takim powyżej 100,00 mieszkańców. Ma średnie wykształcenie i najpewniej jedno lub dwójkę dzieci. Mimo subiektywnie wysokich kosztów życia w kraju, swoją sytuację materialną określa raczej jako przeciętną lub dobrą, a zarabia 4500 zł brutto miesięcznie. Bazując na poprzednim wpisie, najpewniej czyta ten artykuł na swoim smartfonie.
Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś wartościowego. Dajcie znać w komentarzach jak wam się podobało oraz zgłaszajcie swoje pomysły, skargi, uwagi lub zażalenia, a także nieścisłości lub braki jeżeli zauważycie.

ŹRÓDŁA:
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://en.wikipedia.org/wiki/European_countries_by_percentage_of_urban_population
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opraco...
https://wynagrodzenia.pl/artykul/podsumowanie-ogol...
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_046_19.PDF
https://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2018/KOSZTY-ZYCIA-W-POLSCE
 

Dobra, dobra. Chwila. Chcesz sobie skomentować lub ocenić komentujących?

Zaloguj się lub zarejestruj jako nieustraszony bojownik walczący z powagą

Napędzana humorem dzięki Joe Monsterowi